کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با دفتر فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
برای اطلاعات بیشتر و هرگونه سوال، لطفاً به ایمیل فصلنامه پیام بفرستید، به محض اختصاص شماره تلفن به دفتر فصلنامه، اطلاع رسانی خواهد شد.
خرم‌آباد، جاده کمالوندی، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی
ایمیل فصلنامه:  jaielu.ac.ir
​​​​​​​
نشانی مطلب در وبگاه کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت:
http://jaie.lu.ac.ir/find-1.57.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب