کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت- درباره نشریه
فصلنامه کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/3 | 
فصلنامه کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت نمود. این فصلنامه چهار بار در سال منتشر می‌شود و تحت مالکیت دانشگاه لرستان و مدیریت گروه علوم تربیتی است.
نشانی مطلب در وبگاه کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت:
http://jaie.lu.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب